enroute ΕΣΠΑ Image
 
 • share
 • email
 • print
 • font size 1
 • font size 2
 • font size 3

Διαβατήρια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε, πριν την κατάθεση του αιτήματος για έκδοση διαβατηρίου.

Ο ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί να εφοδιαστεί με διαβατήριο, προσέρχεται αυτοπρόσωπα στο γραφείο διαβατηρίων του τόπου κατοικίας του και καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία εκτυπώνεται μετά την καταχώρηση των στοιχείων του, σε ηλεκτρονική φόρμα από την υπηρεσία παραλαβής, αφού προηγουμένως την ελέγξει και εν συνεχεία την υπογράψει, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενό της. Παράλληλα υποβάλλει τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εφ' όσον στο πρόσωπό του συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του και αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, για την παραλαβή των δικαιολογητικών μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο υπάλληλος της υπηρεσίας. Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκονται εκεί για συγκεκριμένους λόγους και είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατ' εξαίρεση και στα γραφεία διαβατηρίων των τόπων προσωρινής διαμονής των στην χώρα.

Ανάλογα, εάν πρόκειται για αρχική έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, ή απώλεια - κλοπή, κατατίθεται το αντίστοιχα εκτυπωθέν έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης. Συγκεκριμένα, εφ' όσον πρόκειται για άτομο που εκδίδει πρώτη φορά διαβατήριο από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3103/2003, καταθέτει έντυπο αίτησης με κωδικό Ε1α. Έστω υπόψη ότι, και εάν ακόμη κατέχει παλαιό διαβατήριο, εκδοθέν από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Επαρχείο - Προξενείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 417/93, το αίτημά του για έκδοση διαβατηρίου αντιμετωπίζεται ως νέο και ως εκ τούτου υποβάλλεται έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης Ε1α.

Εάν έχει εκδοθεί στο παρελθόν διαβατήριο από την ΕΛ.ΑΣ. με τις διατάξεις του Ν. 3103/2003, το οποίο όμως έχει λήξει ή πρόκειται να παύσει η ισχύς του εντός δώδεκα (12) μηνών από της υποβολής του αιτήματος, κατατίθεται έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Ε2α.

Εάν πρόκειται για αντικατάσταση ήδη υπάρχοντος διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, κατατίθεται έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Ε3α.

Τέλος εάν έχει προηγηθεί κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία και ζητείται η έκδοση νέου, κατατίθεται το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό Ε4α.

Στις περιπτώσεις των κλοπών - απωλειών, τα στοιχεία της αίτησης που αφορούν τον αριθμό του παλαιού διαβατηρίου και την ημερομηνία λήξης, συμπληρώνονται από τα γραφεία διαβατηρίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου

Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:

 • Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
 • Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών.
 • Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
 • Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
 • Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού.
 • Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
 • Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Παράβολα είσπραξης εσόδων.

Παράβολο χαρτοσήμου:

 • Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών).
 • Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.

Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ.

Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη:    5,00 ευρώ.

Αντί για παράβολα δύναται να κατατίθενται διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά.

Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ήοικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

2. Δικαιολογητικά σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης διαβατηρίου

Κατατίθενται τα ίδια δικαιολογητικά, με την περίπτωση 1, προσκομίζοντας και το παλαιό διαβατήριο.

3. Δικαιολογητικά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου

Σε περίπτωση έκδοσης νέου διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά με την περίπτωση 1 και επιπλέον αυτών, πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.

4. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου

Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα εξής:

Όταν ο ανήλικος είναι κάτω των 13 ετών, ο ασκών την επιμέλεια πιστοποιεί:

την αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας του ανηλίκου και την έκδοση ή όχι διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

Όταν ο ανήλικος είναι άνω των 13 ετών, δηλώνει:

 • αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
 • αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
 • αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
 • αν διαμένει μόνιμα στη αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει  εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

Παράβολα είσπραξης εσόδων.

Παράβολο χαρτοσήμου:

 • Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών).
 • Για διαβατήριο τριετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ (έως 14 ετών).
 • Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.

Παράβολο Δημοσίου για έντυπο βιβλιαρίου ή διπλότυπο: 53,00 ευρώ

Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη ή διπλότυπο:    5,00 ευρώ

Αντί για παράβολα δύναται να κατατίθενται διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά.

Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας για όσους έχουν εφοδιαστεί. (Υποχρεωτικός εφοδιασμός για ανηλίκους άνω των 12 ετών).

Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) για τους κάτω των 12 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με δελτίο ταυτότητας. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανήλικου και πραγματοποιείται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική Αρχή που είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης, από οποιαδήποτε αστυνομική Αρχή, καθώς και από τα Κ.Ε.Π. Το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 (ΦΕΚ 1309/Β’) απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ.

Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται από τους γονείς παρουσία του ανηλίκου και υπογράφονται από αυτούς και τον άνω των 12 ετών ανήλικο.  Εάν παρίσταται μόνον ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του.

Όταν δεν δύνανται να παραστούν οι ασκούντες την επιμέλεια, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου, ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα, υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου.

Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης, απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

Γενικές Παρατηρήσεις:

Η ημερομηνία έκδοσης των υποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου (άρθρο 2 παρ.2, ΚΥΑ 3021/22/10), από την ημερομηνία υποβολής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής

Τα παράβολα διατίθενται στις Δ.Ο.Υ. (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες), καθώς και σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Εφόσον ο αριθμός δημοτολογίου δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητος, δηλώνεται προφορικά για την καταχώρησή του στο έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

Κατά την κατάθεση δικαιολογητικών επιδεικνύεται και το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή το ισχύον διαβατήριο, για έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Ενημερωθείτε, για την έκδοση διαβατηρίου κατά προτεραιότητα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, εφ' όσον συντρέχουν περιοριστικά, συγκεκριμένοι λόγοι.

Κατ' εξαίρεση, η έκδοση του διαβατηρίου γίνεται, κατά προτεραιότητα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης από την Διεύθυνση Διαβατηρίων, εφ' όσον συντρέχουν περιοριστικά οι ακόλουθοι λόγοι:

 • Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται ως δικαιολογητικό ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση που φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με τη πάθηση που βεβαιώνεται και βεβαίωση αλλοδαπού νοσηλευτικού ιδρύματος μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη εισαγωγής και νοσηλείας. Με την ίδια διαδικασία χορηγείται διαβατήριο και στον σύζυγο ή συγγενή ασθενούς μέχρι β΄ βαθμού, καθώς και στον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή.
 • Θάνατος συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β' βαθμού.
 • Τραυματισμός ή σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου, ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β' βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής στην περιουσία του ενδιαφερομένου συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας.

Στις περιπτώσεις της κατά προτεραιότητα χορήγησης διαβατηρίου, δύναται να κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, κατ' εξαίρεση στο Γραφείο διαβατηρίων που λειτουργεί στο αστυνομικό κατάστημα του Α.Τ. Παγκρατίου (ΠΡΑΤΙΝΟΥ 49,  ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 2107297454, Fax: 2107257772).

Ο ενδιαφερόμενος στην υποβαλλόμενη με τα λοιπά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση οφείλει να μνημονεύει τους ειδικούς λόγους που δικαιολογούν την κατά προτεραιότητα έκδοση του διαβατηρίου, συνυποβάλλοντας και τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ δείτε τον σχετικό πίνακα

Τις Κυριακές λειτουργούν τα παρακάτω Γραφεία Διαβατηρίων:

Σημείο Παγκρατίου / Δ-νσης Αστυνομίας Αθηνών, κτίριο Α.Τ. Παγκρατίου.
Σημείο Αιγάλεω / Δ-νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, κτίριο Τ.Τ. Αιγάλεω.
Σημείο Αμαρουσίου / Δ-νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής, κτίριο Α.Τ. Αμαρουσίου.
Σημείο Γλυφάδας / Δ-νσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, κτίριο Υποδιεύθυνσης Ν/Α Αττικής.
1ο Σημείο Πειραιά / Δ-νσης Αστυνομίας Πειραιά, κτίριο Α' Α.Τ. Πειραιά.
Σημείο Τούμπας / Δ-νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, κτίριο Α.Τ. Τούμπας.