• share
  • email
  • print
  • font size 1
  • font size 2
  • font size 3

Τα Νέα μας

Καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων όταν ταξιδεύουν με πλωτά μέσα μεταφοράς

19/12/2012

Από σήμερα, οι επιβάτες που ταξιδεύουν διά θαλάσσης και διά εσωτερικών πλωτών οδών στην ΕΕ, και ειδικότερα τα άτομα με αναπηρίες και με περιορισμένη κινητικότητα, θα επωφεληθούν από παρόμοια δικαιώματα με εκείνα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς.

 

 

Έως τα τέλη του έτους θα έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη φροντίδα των επιβατών όταν ταξιδεύουν διά θαλάσσης και διά εσωτερικών πλωτών οδών, ώστε να προστατεύονται από ένα σύνολο στοιχειωδών δικαιωμάτων οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 31η Δεκεμβρίου οι επιβάτες που ταξιδεύουν διά θαλάσσης θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν αποζημίωση για απώλεια ή ζημία σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές κ. Siim Kallas, δήλωσε τα εξής: “Τηρούμε την υπόσχεσή μας. Θα έχουμε σύντομα ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια: μια εναρμονισμένη πολιτική σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρώπη για όλα τα είδη μεταφορών. Από σήμερα και έπειτα, τα 200 εκατ. άτομα που ταξιδεύουν με πλοίο ετησίως θα προστατεύονται βάσει αυτής της νέας δέσμης κανόνων”.

Από σήμερα οι επιβάτες που ταξιδεύουν διά θαλάσσης και διά εσωτερικών πλωτών οδών στην ΕΕ, και ειδικότερα τα άτομα με αναπηρίες και με περιορισμένη κινητικότητα, θα επωφεληθούν από παρόμοια δικαιώματα με εκείνα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς. Αυτά τα νέα δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν:

επαρκή και προσιτή πληροφόρηση όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και επί των πλοίων·

επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα, αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση) σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών

εγγύηση ως προς την επιλογή μεταξύ επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών

αποζημίωση μεταξύ 25% και 50% της τιμής του εισιτηρίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης

μη διακριτική μεταχείριση και ειδική συνδρομή χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί του πλοίου, καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητας

δημιουργία μηχανισμών διεκπεραίωσης παραπόνων στη διάθεση των επιβατών από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών

σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της τήρησης του κανονισμού, με την επιβολή ποινών εν ανάγκη.

Επιπλέον, από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι επιβάτες που έχουν πέσει θύματα ατυχήματος κατά τη διάρκεια ταξιδιού διά θαλάσσης θα απολαύουν των παρακάτω δικαιωμάτων με βάση την ενωσιακή νομοθεσία:

χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου και σωματικής βλάβης και απώλειας ή ζημίας αποσκευών, οχημάτων και του εξοπλισμού κινητικότητας ή άλλου ειδικού εξοπλισμού·

προκαταβολής (εντός 15 ημερών) για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης·

άμεσης προσφυγής κατά του ασφαλιστή του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης·

δικαιώματος παροχής κατάλληλων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τα προαναφερόμενα δικαιώματα, το αργότερο κατά την αναχώρηση.

Ιστορικό

Πριν από μία τετραετία, προτού λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφαση να υποβάλει πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, δεν υπήρχε ούτε διεθνής συμφωνία ούτε ενωσιακή νομοθεσία που να θεσμοθετεί γενικά δικαιώματα για το εν λόγω είδος μεταφορών. Η ΕΕ δημιούργησε ορισμένες προσδοκίες στους ευρωπαίους καταναλωτές μέσω της προστασίας των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς και αποσκοπεί στο να επεκτείνει τα μέτρα προστασίας των επιβατών σε όλα τα είδη μεταφορών. Σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες θα έχουν παρόμοια δικαιώματα παντού στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το εάν ταξιδεύουν με πλοίο, αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς. Μια νέα δέσμη κανόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ για επιβάτες που ταξιδεύουν με λεωφορείο.

Επόμενα στάδια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών τηλεφορτώνονται σε smartphones (έξυπνα τηλέφωνα) μέσω μιας δωρεάν εφαρμογής. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες. Τα δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών θα είναι διαθέσιμα από το 2013, στην αρχή στην αγγλική και στη συνέχεια σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση με τις εθνικές αρχές που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2013, ώστε να συντονίσει την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών.

Στις 3 Μαρτίου 2013 η ενιαία αγορά για τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρώπη θα έχει συμπληρωθεί με νέα νομοθεσία όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.

 

 

 

 

  

Πηγή: TravelDailyNews